Концепція проекту „Створення системи поводження з твердими побутовими відходами у Національному заповіднику „Хортиця” (скорочений варіант)
1. Обгрунтування проекту (визначення проблеми, яка буде вирішена за допомогою продукту проекту)

1. Високий рівень забруднення території о. Хортиця твердими побутовими відходами, які негативно впливають на довкілля та суттєво знижують рівень задоволення населенням своїх духовних потреб під час відвідання культових святинь, історико-культурних пам’яток, природних територій. 
2. Порушення інтересів екологічно вихованих та свідомих громадян, які прагнуть відпочивати у чистому та естетично привабливому природному середовищі.
2. Мета проекту

До 01.12.2009 розробити систему поводження з твердими побутовими відходами у Національному заповіднику "Хортиця" та до 01.12.2010 створити інфраструктуру управління твердими побутовими відходами затративши не більше 1,8 млн. грн.

Опис продукту проекту, який розкриває його унікальність, інноваційність, з зазначенням переваг у порівнянні з іншими альтернативами.
Вперше буде створена система поводження з твердими побутовими відходами на території об’єкту природно-заповідного фонду, яка дозволить покращити стан забруднених відходами цінних природних територій.
Вперше впровадження системи поводження з твердими побутовими відходами дозволить досягти синергічного ефекту щодо досягнення інших стратегічних пріоритетів відповідно до Стрегії регіонального розвитку Запорізької області, так як сприятиме затвердженню о. Хортиця як історико-культурного і туристичного центру міжнародного значення та залученню інвестицій у розвиток інфраструктури Національного заповідника "Хортиця".
Впровадження системи поводження з відходами буде базуватися на традиціях запорозького козацтва, як символу шанобливого ставлення українського народу до природи та своїх духовних святинь.  
Дана система є інноваційною у практиці поводження з ТПВ на території області, так як передбачає комплексний управлінський підхід до ТПВ на основі стратегічного планування на принципах сталого розвитку, на відміну від існуючої альтернативної практики поводження з ТПВ на території заповідника. В сфері поводження з відходами адміністрація заповідника використовує практику масових заходів з прибирання ТПВ з залученням молоді та безробітних. Але при цьому відсутній системний підхід до проблеми утворення ТПВ, недостатньо вивчаються та не вирішуються причини утворення ТПВ, відсутнє планування та управління в сфері поводження з ТПВ, не розроблені економічні механізми поводження з ПТВ. В результаті існуюча практика не лише не вирішує проблему зменшення забруднення території, але навпаки сприяє збільшенню утворення ТПВ, та погіршення здоров’я населення.

Відповідність пріоритетним та операційним цілям стратегії.

Пріоритет: Запорізький край – екологічно безпечний для проживання регіон.

Операційна ціль: 3 
Зменшення утворення промислових і побутових відходів, мінімізація негативного впливу відходів на довкілля та здоров’я населення.

Дія (напрямок):
- створення умов для залучення інвестицій у сферу поводження з відходами;
- повернення відходів у виробництво з метою використання як вторинної сировини;
- забезпечення сталої інфраструктури управління твердими муніципальними відходами.

Перелік зацікавлених сторін та їх інтересів відносно продукту та результату проекту.


Часові рамки проекту.
Перший етап: розробка системи поводження з твердими побутовими відходами у Національному заповіднику "Хортиця"(стратегія управління ТПВ, проектно-кошторисна документація, договори з виконавцями робіт) – до грудня 2009 року. 
Другий етап: створення інфраструктури управління твердими побутовими відходами у Національному заповіднику "Хортиця" – до грудня 2010 року.

Опис функціонування продукту проекту та значень показників функціонування, досягнення яких дозволить вирішити проблему.

Система поводження з ТПВ у НЗ «Хортиця» спрямована на зменшення техногенного забруднення території заповідника, покращення рівня обслуговування відвідувачів, задоволення їх духовних потреб та прав на відпочинок у екологічно безпечному та естетично привабливому навколишньому середовищі, шляхом побудови мережі сміттєзбиральних контейнерів, підвищення екологічної культури відвідувачів та місцевого населення, впровадження роздільного збирання, сортування та використання відходів як вторинної сировини із поступовим збільшенням обсягів рециклінгу. 

Досягнення поставлених цілей включає у себе наступні напрямки: 
- покращення управління ТПВ;
- інформаційна робота з місцевим населенням та відвідувачами заповідника;
- поліпшення санітарного стану території за рахунок модернізації відповідної інфраструктури з впровадженням роздільного збирання ТПВ;
- впровадження системи сортування ТПВ; 
- організація продажу відсортованих компонентів ТПВ як вторинної сировини.

Результатом створення системи поводження з ТПВ у Національному заповіднику «Хортиця» буде значне покращення екологічного стану природного середовища о. Хортиця шляхом очищення його території від ТПВ та забезпечення духовних потреб та права населення, що відвідує острів, на відпочинок у безпечному для здоров’я та естетично привабливому середовищі.
На першому етапі (до грудня 2009 року) будуть досягнуті наступні попередні показники успішної реалізації проекту:
1. Робочою групою буде:
* проведено інформаційну кампанію в результаті якої буде вивчена позиція місцевого населення та відвідувачів заповідника щодо вирішення проблеми ТПВ, проведена робота з усіма зацікавленими сторонами проекту для врахування інтересів всіх сторін та максимального залучення їх до процесу створення системи управління ТПВ у заповіднику;
* складена карта забруднення території ТПВ, з врахуванням сезонної динаміки рекреаційного та туристичного навантаження;
- впроваджено роздільний збір ТПВ під час всіх масових акцій, та продаж зібраних ТПВ як вторинної сировини (скло, папір, метал);
* розроблена стратегія поводження з ТПВ у заповіднику;
* складені договори з організаціями-учасниками створення інфраструктури поводження з ТПВ;
* розроблена технічна та проектно-кошторисна документація;
* забезпечено постійне управління ТПВ на території заповідника.
2. Очищено від ТПВ 50 % туристичних маршрутів та 25 % цінних природних територій.
3. Зменшено обсяг утворення нових звалищ ТПВ на 50 %.
 
На другому етапі (до грудня 2010 року) будуть досягнуті наступні кінцеві показники проекту:
1. Функціонує постійний керівний орган з управління ТПВ.
2. Створена та функціонує інфраструктура управління ТПВ у заповіднику (контейнери, сміттєзбиральна машина, сортувальний пункт, обладнання для пресування та тюкування паперу та ПЕТ пляшок, інформаційны щити)
3. Ліквідовано 100 % звалищ ТПВ, очищено від ТПВ та підтримується в належному санітарному стані 100 % туристичних маршрутів та 75 % цінних природних територій.
4. Задоволено вимоги відвідувачів до санітарного стану території – приток туристів збільшився на 20 %.
5. Зріс рівень екологічної культури відвідувачів та місцевих жителів – обсяг утворення ТПВ, що не викидається в контейнери зменшився на 70 %, кількість волонтерів, що бажають брати участь у масових акціях з прибирання сміття та в інформаційно-освітніх компаніях збільшилася на 200 %.
6. Сортуються та продаються як вторинна сировина 70 % всіх ТПВ, що утворюються в заповіднику.


Категорія: "Защитим Хортицу вместе" | Додав: NPO (14.02.2010) | Автор: Сергій КОЗОДАВОВ
Переглядів: 1265 | Коментарі: 1 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
avatar
1
А где можно ознакомиться с полной версией Вашего проекта? Если это возможно - стукните 438352211 Очень надо. Спасибо
avatar