Досвід впровадження сучасних інформаційних технологій у активізацію громадського екологічного руху у Запорізькій області
В концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року визначено, в якості пріоритетного, наступне завдання: підвищення громадянської свідомості в питаннях охорони природи. Є кілька можливостей реалізації вищезазначеного завдання. Це:
1. Формування достатнього інформаційного простору з питань збереження навколишнього середовища, реалізація політики і забезпечення сталого розвитку.
2. Утворення державної системи інформування населення про стан навколишнього середовища та виконання заходів з покращання його екологічного стану, а також супроводжуючої бази геоінформаційних даних.
3. Залучення громадськості до процесів вирішення екологічних проблем, проведення постійних консультацій з громадськістю відносно рішень, направлених на покращання стану навколишнього середовища та активне формування у населення громадянської свідомості з питань охорони навколишнього середовища.
4. Створення мережі інформаційних центрів у відповідності з вимогами Орхуської конвенції (994_015) та підтримка їх діяльності.
5. Сприяння втіленню системи безперервної екологічної освіти та освіти в інтересах екологічно збалансованого розвитку для всіх вікових та професійних категорій населення.
Є такий вдалий вислів: "Той, хто володіє інформацією, володіє Світом". На разі існує чимало засобів бути обізнаним у будь-яких сферах. Найновішим, максимально неуперед-женим та швидким засобом масової інформації є Інтернет. Все більше ЗМІ створюють свої електронні аналоги, або ж розпочинають свою роботу одразу в Всесвітній мережі, адже за нею - майбутнє. 
На разі все більше людей стає активними користувачами Всесвітньої мережі Інтернет, для них це є більш зручним джерелом інформації. Тому за ініціативою Оргуського центру Держуправління охорони навколишнього середовища в Запорізькій області в червні 2007 року силами громадських організацій в мережі Інтернет був створений електронний ресурс «Відкритий сайт Громадських екологічних органі-зацій». І вже у листопаді 2007 року відбулася презентація нового ЗМІ в міністерстві Охорони природи, яку провели заступник начальника Держуправління охорони навколиш-нього середовища Ф.І. Ліхасенко та головний редактор сайту А.В. Єлькін. 
Спершу сайт мав грати роль електронного довідника громадських організацій, в якому кожен пересічний громадян – користувач ПК зміг би ознайомитися з переліком неурядових громадських організацій Запорізької області, які спрямовують свої зусилля на охорону природи, вирішення екологічних проблем та вихід з екологічної кризи. Тут же планувалося розміщення електронних та географічних координат цих організацій. На разі Відкритий сайт громадських організацій об’єднав близько тридцяти НГО, що розмістили відомості про себе і активно публікують свої матеріали. 
Сайт має багаторівневий контент зі зручною навігацією та дозволяє реалізувати розміщення та доступність як текстових, так і фото-інформаційних джерел. Сайт має детальне меню, що активує розділи «Новини», «Каталог статей», «Довідник громадських організацій», фото-галерею, Каталог екологічних сайтів, розділ документів (укази Президента України тощо). 
Окремі розділи сайту відкриті за ініціативою певних громадських організацій. Наприклад, «Творча сторінка» сайту містить літературні твори талановитих авторів Запорізьської землі – поетів, прозаїків, фотохудожників. Відкрита ця сторінка за ініціативою Клубу духовного відродження «Едельвейс». Сторінка «Чотиролапі бомжі» присвячена проб-лемі бездомних тварин. А відкриття наразі дуже популярної сторінки «Зелений туризм» було ініційовано Любов’ю Орловою. Вона знайомить гостей та користувачів сайту з авторськими туристичними пішохідними маршрутами по острову Хортиця.
В розділі «Громадська рада при держуправлінні» розміщуються протоколи засідань Громадської ради, положення про Громадську раду, критичні матеріали щодо направленості та актуальності перспективної діяльності провідного органу третього сектору області. Таким чином, діяльність Громадської ради є прозорою і інформація про рішення та голосування є доступною для кожного гостя та користувача нашого сайту.
Окрема сторінка сайту «Запрошуємо прийняти участь» періодично оновлюється матеріалами про нові проекти та грантові конкурси. Ми намагаємося своєчасно інформувати наших читачів про можливості реалізації крупних та значущих проектів за допомогою благодійних та грантоутво-рюючих закордонних і українських організацій. З недавніх пір ми почали розміщати моніторинг друкованих засобів масової інформації. Тут, щомісячно, починаючи з січня 2008 року, вивішуються відомості про значні публікації в обласній пресі (у вигляді короткого викладення) на природоохоронну тематику. 
На сайті розміщуються гіперпосилання та банери дружніх Інтернет-ресурсів – сайтів урядового та неурядового секторів. Це дає можливість користувачу отримати оператив-ну навігацію для необхідного пошуку запитуваної інформації, а нашому ресурсу взаємокорисну співпрацю. З будь-якої сторінки сайту Ви можете перейти на Інтернет-ресурси Міністерства навколишнього середовища, держуправління Охорони природи Запорізької області, на сайти Комітету екологічного порятунку, Зеленого дому, Екоклубу «Зелена хвиля», на сайт проекту міської влади і Світового банку «Екологічне партнерство» тощо.
Розділ новин має дві категорії: Новини України та Новини Запорізьської області. Ми намагаємося публікувати все, що потрапляє до нашої уваги. Будь-яка інформація про події в країні чи в Запорізькій області, що потрапляє на сайт, оперативно активується. А щодо фільтру новин – користу-вачам сайту (тобто зареєстрованим представникам НГО) надана можливість самостійно розміщувати свої матеріали на сайті. В даному випадку ми дотримуємося основного принципу ресурсу – принципу відкритості. В цьому сенсі сайт є безцензурним. Те саме можна сказати і про розділи «Каталог статей» та «Довідник громадських організацій». Вони також відкриті для користувачів, які мають відношення до третього природоохоронного сектору. Наші гості мають можливість залишати коментарі та оцінювати практично всі матеріали сайту. Це має велике значення для забезпечення принципу діалогізації та інтерактивності інформаційного ресурсу.
Засновники сайту взяли до уваги можливість висловити свою думку щодо окремих матеріалів сайту і обговорити свої враження он-лайн., коли створювали розділ «Форум». На сьогодні в цьому розділі учасниками проекту відкриті актуальні, за їх думкою, теми: «Глибинна екологія», «Гострі проблеми регіону», «Допоможемо Хортиці», «Формування екологічного світогляду», «Зелене місто», «Природньо-заповідний фонд», «Водоймища Запорізької області», в тому числі «Висока вода на Україні», «Забруднення повітряного басейну» та інші. Кожен користувач нашого сайту має можливість відкрити власну тему на форумі та вести конференцію на хвилюючу його тему.
Сайт має редакційну раду, до складу якої входять керівники найефективніших в Запорізькій області НГО, а також представники держуправління охорони навколишнього середовища. Офіційне представництво редакційної колегії знаходиться в Оргуському центрі, де створені всі необхідні умови для роботи громадських організацій – центр має комп’ютерну, розмножувальну техніку, швидкісний інтернет, велику бібліотеку екологічної літератури. Представники громадських організацій мають змогу отримати тут запитувану офіційну інформацію та консультацію по роботі з електронним ресурсом. Оргуський центр є організатором тренінгів по роботі з ресурсом для громадських організацій. Спочатку був запланований цикл таких тренінгів, де передбачене формування навиків користувача, необхідних для участі у видавничому процесі. Багатопланова діяльність редакційної колегії являється зразком екологічного партнер-ства зацікавлених сторін – державних та громадських структур. Пошук взаєморозуміння та узгодження шляхів подолання перепон – це один з пріоритетів, який спершу проголошується нашим ресурсом. Ми переконалися, що досягати поставлених цілей можна лише у безконфліктному режимі – в умовах діалогу та паритетних обговорень, коли кожна сторона намагається прислуховуватися до логіки опонентів та прямує до глибинного бачення всіх факторів та складових успішного рішення природоохоронних завдань.
Створення цього ресурсу було необхідним в умовах подальшого розвитку діяльності НГО. За допомогою сайту ми вирішуємо наступні питання:
 по-перше, інформуємо населення про стан навко-лишнього середовища в Запорізької області, інформуємо про екологічні небезпеки та ризики. Сайт має достовірну інформацію з офіційних джерел щодо підприємств-забруднювачів та мірах по зниженню викидів, по виконанню програми виходу з екологічної кризи;
 по-друге, інформуємо про сумісну діяльність держ-управління охорони навколишнього середовища та громадської ради Запорізької області у напрямку реалізації вказаної політики;
 по-третє, інформуємо про діяльність громадських організацій з супутнім лобіюванням передбачених ідей та природоохоронних програм громадського сектору. 
Також, оперативно обмінюємося досвідом між громадськими організаціями, консолідуємо зусилля у вирішенні природоохоронних завдань нашого регіону, мобільно сповіщаємо про акції, пікети, збори, суботники, що відбуватимуться. Шукаємо партнерів та однодумців. Еколо-гічно просвіщаємо населення, розповсюджуємо інформацію про інноваційний український та закордонний досвід.
В перспективі нам потрібно вирішити кілька завдань:
 по-перше, необхідно завершити складання електронного реєстру громадських організацій – розмістити у довіднику всі існуючі в області організації (недостатньо представлені мелітопольський, бердянський, інші райони). Можливо потрібно організувати виїзні семінари для представників НГО;
 по-друге, необхідно активізувати участь у видавничій діяльності: розміщення на сайті матеріалів про проекти та проблеми, що потребують негайного втручання та консолідації зусиль не одної, а кількох організацій;
 по-третє, важливо інтегрувати новітній досвід, що накопичений громадськими організаціями, в міжрегіональні, національні та міжнародні процеси, не залишаючись в стороні від реалізації глобальної політики загальної екологічної безпеки. 
В цьому напрямку вже багато робиться. Наприклад, у травні, 31го, в Запоріжжі в рамках Всеукраїнського «Хортицького форуму» пройшла конференція «Екологічне партнерство» за участю американських захисників природи з Центру безпечної енергії та представників департаменту екології міста Сан-Франциско, які розповіли про свої складнощі та про те, як вони їх вирішують. Всі матеріали були опубліковані на сайті і, судячи з кількості читачів цих веб-сторінок, це є цікавими для наших читачів.
Крім того, для оцінки ефективності ми ведемо підрахунок відвідувачів. За період існування сайту на ньому побувало 31 470 відвідувачів, загальна кількість переглядів сторінок 74 000 (жовтень 2008). Перше місце займають українці, друге – американці, третє – росіяни. Активно переглядається сайт жителями країн Євросоюзу. Порівнюючи кількість відвідувань нашого сайту з іншими екологічними сайтами, приймаючи до уваги кількість переглядів сторінок за весь період, можна зробити висновок, що високий рейтинг нашого ресурсу свідчить про ефективну політику редакційної ради і, відповідно, позитивний вплив нашої діяльності на розвиток екологічного інформаційного простору в Запорізькій області.


Категорія: Конференції | Додав: NPO (09.11.2008) | Автор: Андрій Єлькін
Переглядів: 1356 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
avatar