Повітряний кодекс України 
Верховна Рада України; Кодекс від 04.05.1993 № 3167-XII

Лісовий кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс від 21.01.1994 № 3852-XII
Водний кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс від 06.06.1995 № 213/95-ВР


Закони України


Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення
Верховна Рада України; Закон від 24.02.1994 № 4004-XII
Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
Верховна Рада України; Закон від 08.06.2000 № 1809-III
Про екологічну мережу України
Верховна Рада України; Закон від 24.06.2004 № 1864-IV
Про охорону атмосферного повітря
Верховна Рада України; Закон від 16.10.1992 № 2707-XIIПро охорону навколишнього природного середовища
Верховна Рада України; Закон від 25.06.1991 № 1264-XIIРішення Запорізької міської ради № 11 -2009-02-25 - Про благоустрій, розвиток та збереження зелених насаджень в м.Запоріжжі

>>> смотреть


Рішення Запорізької міської ради № 9 -2009-01-21 - Про затвердження місцевих програм по екології на 2009-2011 роки  >>> смотреть


Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
від 27 грудня 2008 р. N 1628-р Київ Про затвердження плану дій щодо виконання рішення Сторін Орхуської конвенції III/6f  >>> смотреть


У К А З 
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про невідкладні заходи щодо розширення мережі національних природних парків  >>>смотреть 


ПОЛОЖЕННЯ (проект для внесення пропозіцій)

про Громадську раду екологічних неурядових організацій та об’єднань природоохоронного спрямування при Державній екологічній інспекції в Запорізькій області >>> смотреть


У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про проведення Весняної толоки з озеленення та благоустрою >>> Смотреть


У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування  >>> Скачать


ПРОПОЗИЦІЇ Робочої групи екологічних НУО м. Запоріжжя до Програми виходу з екологічної кризи на період до 2010 р. (проект)  >>> скачать


З А К О Н У К Р А Ї Н И  Про захист тварин від жорстокого поводження  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.230 ) >>> Скачать *doc


Національний звіт 2007 року щодо впровадження Орхуської конвенції    >>>  Скачать