Практика співпраці Держуправління з громадськісьтю
Робота з громадськістю є одним із найважливіх напрямків діяльності Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області. Політика Держуправління в галузі інформування громадськості та екологічної освіти розповсюджується на всі верстви населення і має різні форми:
1. При Держуправлінні створені і функціонують громад-ська, науково-технічна та координаційна ради з питань охорони довкілля, в складі яких співпрацюють представники провідних екологічних громадських організацій, науковці, представники Держуправління та інші. 
2. Держуправління в рамках своїх повноважень надає інформаційну підтримку та сприяє діяльності екологічних об’єднань громадян та організацій.
3. При Держуправлінні створений та функціонує Орхусь-кий інформаційний центр.
4. Інформація про діяльність Держуправління висвітлю-ється у ЗМІ, на сайті Держуправління, а також надається для розміщення на сайти Мінприроди, Запорізької облдерж-адміністрації, громадських організацій та інші.
5. Спеціалісти Держуправління проводять та приймають участь у семінарах, круглих столах, зустрічах з громадськістю та інших заходах.
6. Студенти вузів проходять учбову та переддипломну практику у підрозділах Держуправління. Спеціалісти Держуправління читають лекції для студентів, фахівців підприємств, установ та організацій з питань охорони навколишнього природного середовища.
7. Щорічно за матеріалами національної доповіді про стан навколишнього природного середовища Держуправлінням видається науково-популярного видання „Твоє майбутнє – земля за порогами”, яке розповсюджується серед відвідувачів Орхуського центру та розсилається місцевим органам самоврядування, райдержадміністраціям, депутатам різних рівнів, громадським екологічним організаціям, бібліотекам, школам та вищим навчальним закладам.
При Держуправлінні діє громадська рада екологічних неурядових організацій, яка є консультативно-дорадчим органом, що створений з метою здійснення координації заходів, пов’язаних із забезпеченням проведення консульта-цій з громадськістю з питань формування та реалізації екологічної політики. На даний час до складу ради відповідно до Положення входять 12 організацій. 
Громадською радою досягнуто взаєморозуміння з Держ-управлінням по всім напрямкам діяльності та налагоджене тісне співробітництво. Був розроблений чіткий механізм інформування та взаємодопомоги при вирішенні поставлених цілей. Засідання громадської ради та комісій у її складі проводяться практично щомісяця відповідно до затвердже-ного плану. Діяльність громадської ради тісно пов’язана з Орхуським центром, де відбуваються планові та позапланові засідання, а також заходи ради. Діяльність громадської ради при Держуправлінні в повній мірі висвітлюється у відповідному розділі на Відкритому сайті громадських екологічних організації «Орхуський центр», а також на сайті Держуправління. Крім того, у 2008 році також було проведено 2 засідання координаційної та засідання науково-технічної рад. 
Держуправління постійно проводить роботу з широкого інформування громадськості за допомогою проведення інформаційних заходів, видання поліграфіної інформаційної продукції (журналів, буклетів та ін.) та розміщення інформа-ції на спеціалізованих сайтах та у ЗМІ. Керівництво та фахівці Держуправління постійно проводять та приймають участь у регіональних, всеукраїнських семінарах, конференціях, круглих столах, зустрічах зі ЗМІ, де доводять до широких кіл громадськості результати роботи установи та намічені плани.
Для забезпечення широкого доступу до екологічної інформації та висвітлення діяльності Державного управління створений та постійно оновлюється сайт за адресою: http://www.zdn.org.ua. Крім того, актуальна інформація в оперативному режимі розміщується на порталах Мінприроди України, громадських організацій та Запорізької обласної державної адміністрації.
Також в Держуправлінні функціонує Орхуський інформаційний центр, де постійно проходять різноманітні інформаційні заходи, конференції, семінари, круглі столи за участю громадських екологічних організацій, спеціалістів Держуправління, представників промислових підприємств та інших установ, на яких обговорюються гострі екологічні проблеми регіону та визначаються шляхи для їх подолання. Центр забезпечений комп’ютерним обладнанням, доступом до мережі Інтернет, літературою: законодавчими та норма-тивними документами. Для всіх бажаючих центр надає можливість користуватись відповідною літературою, техні-кою, а також консультуватись з фахівцями Держуправління. В Орхуському центрі.
Діяльність Орхуського центру висвітлюється на відповідній сторінці на сайті Держуправління, а також на спеціально створеному Відкритому сайті громадських екологічних організацій Запорізької області «Орхуський центр» за адресою http://npo.vo.uz. 
  Держуправління приділяє особливу увагу заходам, спрямованим на екологічну освіту та виховання громадян. В своїй роботі Держуправління керується принципом безпе-рервності екологічної освіти, тобто заходи направлені на всі верстви населення всіх вікових груп: дошкільнят, школярів, студентів та доросле населення.

  Важненко О. В. 
  Орхуський центр, Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Запорізькій області.


Категорія: Конференції | Додав: NPO (09.11.2008) | Автор: Важненко О. В.
Переглядів: 1220 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar