Кому нужен ручной Общественный совет?
Каков руководитель города, таким будет и сам город” – с этим трудно не согласиться, но сегодня речь пойдет про Общественный совет.

В начале января на сайте горсовета www.meria.zp.ua появилось объявление:

Quote
До уваги представників інститутів громадянського суспільства!

На виконання п.8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органу виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній в мм. Києві та Севастополі державних адміністраціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996, виконавчий комітет Запорізької міської ради повідомляє про початок підготовки до створення ініціативної робочої групи з проведення установчих зборів для формування Громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.

Пропозиції щодо кандидатур до складу ініціативної робочої групи просимо подавати до 14.01.2011 року до управління з питань внутрішньої політики Запорізької міської ради (69105, м.Запоріжжя, пр.Леніна, 206, к.208). Від кожного інституту громадянського суспільства може бути подана одна кандидатура.

Пропозиції щодо кандидатур до складу ініціативної робочої групи повинні містити:
1. Рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі у складі ініціативної робочої групи, засвідчене печаткою (у разі наявності).
2. Біографічну довідку делегованого представника інституту громадянського суспільства, у якій обов’язково зазначається прізвище, ім’я (всі власні імена), по батькові представника, дата народження, адреса місця проживання, контактний телефон, освіта, місце роботи та посада, характеризується досвід діяльності у відповідному інституті громадянського суспільства.
3. Копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства.

За додатковою інформацією звертатись за телефоном 224-23-44 (Шулдик Сергій Олександрович, Васильєва Віра Анатоліївна).

Виконавчий комітет
Запорізької міської ради
http://www.meria.zp.ua/test/index.php?id=5764


Как видно из текста объявления в нём говориться, что: На выполнение п.8 Типового положения про общественный совет, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 03.11.2010 № 996, исполнительный комитет Запорожского городского совета начинает подготовку создания инициативной группы которая начнёт подготовку проведение учредительного собрания для формирования Общественного совета при исполнительном комитете Запорожского городского совета.
Для тех кто не читал Типового положения про общественный совет, в п.8 говориться, что:
Quote
Для формування складу громадської ради орган утворює ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю інститутів громадянського суспільства.

Кто такие институты гражданского общества об этом говориться в п.6:
Quote
До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

В Типовом положении про общественный совет не говориться про какие-нибудь ограничения, запреты на участия той или иной организации в инициативной группе или же в учредительном собрании. При формировании инициативной группы при облгосадминистрации уже велись такого рода споры: включать или не включать в состав инициативной группы общественные организации которые имеют статус городской регистрации. В конечном итоге решили не делать исключений и придерживаться Типового положения в котором нет никаких ограничений по данному вопросу. Так же, этот вопрос поднимался на Всеукраинском форуме в Киеве куда ездили представители инициативной группы при облгосадминистрации, где было дано разъяснение, что нет никаких ограничений на участия в инициативных группах городских или областных общественных организаций.
11 января решили подать документы от нашей организации, я обратился (как написано в объявлении) в управления по вопросам внутренней политики Запорожского городского совета к Шулдик Сергей Александровичу с просьбой включить в состав инициативной группы нашу общественную организацию. В ответ я получил отказ. Оказывается горисполком, принял решение не включать в состав инициативной группы общественные организации со статусом Областной регистрации мотивируя это тем, что в Уставе города ст.24 написано:
Quote
Члени територіальної громади можуть брати участь у здійсненні місцевого самоврядування через міські, районні у місті осередки політичних партій, громадських організацій, творчих спілок, профспілок, їх об`єднань

Я попросил показать мне решение исполнительного комитета где было бы сказано, что от общественных организаций с Областной регистрацией не принимать документы на участие в инициативной группе потому, что согласно ст.24 Устава города и т.д. Бумажного подтверждения не оказалось. Что же получается, исполком начинает формировать инициативную группу для создания Общественного совета на основании Типового положения про общественный совет утвержденное Кабмином 03.11.2010 за № 996, но в реальности опирается на Устав города где ничего не говориться по Общественные советы?! – запомните этот факт, к нему мы еще вернёмся. В конечном итоге документы нашей общественной организации так и не были приняты. Кроме того, при мне было отказано еще некоторым Областным организациям.
Вечером добравшись до компьютера я внимательно прочитал ст. 24 Устава города на которую ссылался Шулдик Сергей Александрович, к моему удивлению ни одного слова ограничивающего или запрещающего участвовать Областным общественным организациям в местном самоуправлении я не нашел. На данный момент действия Шулдика Сергей Александровича мне не совсем понятны, возникает вопрос – это некомпетентность или злой умысел?!
При внимательном прочтении Устава города я обнаружил очень интересную взаимосвязь, оказывается в ст.1 “Правова основа Статуту” говориться, что:
Quote
1. Статут територіальної громади м. Запоріжжя (далі – Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України, та з урахуванням положень “Європейської хартії місцевого самоврядування”, ратифікованої Законом України від 15.07.97 №452/97-ВР.
2. Статут діє на території міста та має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.
3. У разі змін у законодавстві України статті Статуту змінюються відповідно до них.
4. При вирішенні питань, не врегульованих даним Статутом, територіальні громади м. Запоріжжя, селища Тепличного, органи місцевого самоврядування керуються чинними законодавчими актами.

Как видим Устав города написан на основании Конституции Украины, Закона Украины «Про місцеве самоврядування в Україні», других законов Украины к которым относится Закон «Про об'єднання громадян» на основании которого жители Украины объединяются и создают Общественные организации. Так же стоит обратить особое внимание на то, что в Законе «Про об'єднання громадян» ст.9 “Статус об'єднань громадян” говориться:
Quote
Об'єднання громадян України утворюються і діють з всеукраїнським, місцевим та міжнародним статусом.
До всеукраїнських об'єднань громадян належать об'єднання, діяльність яких поширюється на територію всієї України і які мають місцеві осередки у більшості її областей.
До місцевих об'єднань належать об'єднання, діяльність яких поширюється на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці або регіону. Територія діяльності самостійно визначається об'єднанням громадян.
Громадська організація є міжнародною, якщо її діяльність поширюється на територію України і хоча б однієї іншої держави.
Політичні партії в Україні створюються і діють тільки з всеукраїнським статусом.

Мне не совсем понятно было выражение «адміністративно-територіальної одиниці» пока я не прочитал Закон Украины «Про місцеве самоврядування в Україні» ст.1 “Основні терміни, використані в цьому Законі” в котором говориться:
Quote
адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село;

И все разложилось по полочкам, сразу стало все на свои места, стало все ясно и понятно. Теперь можно с уверенностью сказать, что для отказа в приеме документов от Областных общественных организаций в управлении по вопросам внутренней политики Запорожского городского совета, а именно у Шулдик Сергея Александровича не было никаких оснований. Я прекрасно понимаю, что Сергей Александрович всего лишь исполнитель и подчиняется своему непосредственному начальнику, а именно Сокульскому Евгению Арнольдовичу. И сейчас мы перейдем к рассмотрению самого интересного.
31 января на на сайте горсовета www.meria.zp.ua появилось очередное объявление:
Quote
01.02.2011 о 16-00 в малій залі міськвиконкому відбудеться засідання ініціативної групи з підготовки та проведення установчих зборів по формуванню складу громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради.
Запрошуємо представників ЗМІ.
Управління з питань внутрішньої політики Запорізької міської ради

Для тех, кто не присутствовал я приложил в письме повестку дня и протокол собрания - http://www.meria.zp.ua/test/index.php?id=6007. Коротко скажу, что на данном собрании мною был поднят вопрос про включение в состав инициативной группы, а так же участие в учредительном собрании Областных общественных организаций. После дискуссии было решено рассмотреть этот вопрос на следующем собрании инициативной группы, которое состоится 10 февраля.
На следующем собрании 10 февраля этот вопрос не был включён в повестку дня. Для тех, кто не присутствовал «Порядок денний» я приложил в письме и протокол собрания - http://www.meria.zp.ua/test/index.php?id=6088. Столяренко Татьяна Владимировна руководитель благотворительного фонда «СОЗИДАНИЕ» подняла вопрос о разрешении участвовать Областным общественным организациям в формировании Общественного совета, на что получила ответ от Сокульского Евгения Арнольдовича что данный вопрос будет рассматриваться в повестке дня под №2 “Про затвердження порядку прийому заяв ініціативною групою для участі в установчих зборах по формуванню складу громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради”. Далее происходило следующее, когда дошли до рассмотрения этого вопроса Акула Екатерина Юрьевна поставила его на голосовании со следующей формулировкой: «Давайте утвердим образец заявления от общественной организации для подтверждения участия в учредительном собрании».

Как отмечено в протоколе голосовали: «За»-44, «Проти»-0, «Утримались»-0.

Сразу после голосования Сокульский Евгений Арнольдович добавил, что сейчас согласно ст.24 Устава города мы решили принимать документы только от городских общественных организаций. Услышав такое я встал и заявил: «извините, но сейчас вы утвердили образец заявления от общественных организаций. Давайте отдельно поставим вопрос на голосование чтобы разрешить участвовать в учредительном собрании Областным общественным организациям». Он опять повторил, мы за него уже проголосовали (вот вам наглядная манипуляция). Начался спор, много людей возмущалось и поддерживали отменить это решение и переголосовать, тут вмешалась Акула Екатерина Юрьевна и настояла продолжить заседание.
Когда вопросы в повестке дня были исчерпаны мы (представители областных организаций) в месте с некоторыми участниками инициативной группы (руководителями городских организаций) подняли вопрос о том, что давайте всё-таки разрешим участвовать в учредительном собрании Областным общественным организациям. Сокульский Евгений Арнольдович ставит вопрос на голосование со следующей формулировкой: «Ко за то, чтобы провести повторное голосование по второму вопросу повестки дня – “Про порядок прийому заяв ініціативною групою для участі в установчих зборах по формуванню громадської ради при виконавчому комітеті Запорізької міської ради”».

Голосовали: «За»-11, «Проти»-25, «Утримались»-8.
И сразу же заявил: «на этом считаю собрание закрытым».

Теперь уважаемые общественники и жители нашего города вы можете сами увидеть, что же на самом деле происходит в городском исполнительном комитете, который возглавляет как вы думаете кто? – наш уважаемый мер Син Александр Ченсанович. И на этой замечательной ноте хотелось бы всем напомнить предвыборные и после-выборные обещания нашего уважаемого и горячо любимого мера: «Я не буду “Английской королевой”, я буду всячески содействовать и помогать Общественным организациям и жителям города, я сделаю все чтобы власть была прозрачной и выполняла свои обещания и тд. и тп. Все вы помните об этих громких заявлениях». Не прошло и пол года, что мы видим? – и тут я хотел бы вернуться к фразе озвученной в самом начале статьи: Каков руководитель города, таким будет и сам город. Данную фразу я взял из статьи размещенной на информационном сайте reporter.zp.ua по названием – Астрологический прогноз Запорожью на 2011 год: серьезное ЧП - в апреле, перевыборы — осенью?
Надеюсь, эта информация дойдет до нашего уважаемого и горячо любимого мера, и он сделает правильные выводы, иначе Астрологический прогноз Запорожью на 2011 год вполне может сбыться. Я очень хочу ошибаться или думать что я ошибаюсь, но как говориться факты вещь упрямая.

p.s. Я призываю все общественные организации города Запорожья не допустить создание ручного Общественного совета. Прошу всех кто не безразличен к данной проблеме связаться со мной по указанным ниже контактам.

С уважением, руководитель ЗООО «НОВОПРАВИЕ»
Матрей Андрей Климентьевич.
т. (061) 220-77-20
email: kob_@i.ua

Категорія: Взаємодія з органами влади | Додав: Oazis (18.02.2011)
Переглядів: 1041 | Рейтинг: 5.0/2
Всього коментарів: 0
avatar