OCZR

Відкритий сайт громадських екологічних організацій Запорізької області. Діє з 2007 року на волонтерських засадах.

Форма входа

Ресурси

Статистика

Сегодня работали на сайте:

Сейчас на сайте:

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » 2012 » Березень » 31 » 29 березня 2012 р. відбулась міжнародна експертна конференція з питань хімічної безпеки та Роттердамської конвенції
10:51
29 березня 2012 р. відбулась міжнародна експертна конференція з питань хімічної безпеки та Роттердамської конвенції

29 березня 2012 р. в ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України» відбулась Міжнародна експертна конференція з питань хімічної безпеки та Роттердамської конвенції.

Міжнародне Web-видавництво «Вісник Мрії» Андрія Єлькіна буде виконувати роботу зі створення відео-звітів конференції, які будуть презентовані на нашому сайті.

Конференцію провела Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» спільно з міжнародною мережею неурядових організацій «Жінки у Європі за спільне майбутнє» (WECF) при сприянні Міністерства екології та природних ресурсів України, ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України» при підтримці Міністерства екології, сталого розвитку, транспорту та житлового будівництва Франції.Проблема використання азбесту - вельми гостра світова проблема, - відмічається у офіційному прес-релізі Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА - 86». Вона дискутується вже багато років та будучи перш за все проблемою медичною, тобто пов'язаною з впливом азбесту на здоров'я людей, в останній час також набула інших аспектів.

Головною темою заходів було обговорення наукових даних щодо впливу азбесту на здоров'я людей та навколишнє середовище, а також питання використання азбесту та проблеми відходів азбесту.

До 70-х років XX століття азбести у всьому світі використовувалися безконтрольно практично у всіх галузях промисловості (в першу чергу в промислово розвинених країнах). Це призвело до зростання захворюваності та смертності від азбестзумовлених захворювань не тільки серед працюючих, а й населення, наслідком чого з'явилась заборона використання всіх видів азбесту в ряді європейських країн. Розбіжності між амфіболами і хризотилом та історичні відмінності в структурі споживання азбесту в різних регіонах до уваги не бралися.

Проте, добре відомо, що канцерогенна небезпека різних видів азбесту не однакова і визначається його фізико-хімічними властивостями. Передусім, хімічна структура серпентинів (хризотил-азбест) відрізняється від амфіболів (амозит, крокидоліт, антофіліт) відсутністю в молекулі заліза.

Волокна амфіболових азбестів (тремоліту, крокодиліту, антофіліту та інш.) щільні, довгі, не розчиняються в кислоті і біологічних рідинах. Можуть залишатися в організмі протягом усього життя людини. На відміну від них хризотилові волокна м'які, можуть розчинятися в біологічних рідинах і виводитись із організму.

Зростання обсягів виробництва азбесту, більшу частину яких становили азбести амфіболового типу, і його використання у всьому світі до 70-х років при

відсутності відповідних санітарно-технічних заходів захисту працюючих, коли азбест використовувався без достатньої відповідальності з боку роботодавців і державних органів, спричинили помітне зростання частоти асбестобумовлених захворювань, до яких віднесені поряд з азбестозом і хронічним бронхітом рак легень, мезотеліома плеври та очеревини. Нині застосування амфіболових азбесті цілком обґрунтовано заборонено.

В той же час на 60-й сесії ВАOЗ (Всесвітня Асамблея з Охорони Здоров'я), у пункті 10 Глобального плану дій з охорони здоров'я працюючих на 2008—2017 рр. ВАОЗ декларувала застосування диференційованого підходу до різних типів азбесту.

Відповідно до цього пункту, а також пункту 10 Пармської декларації з навколишнього середовища й охорони здоров'я, прийнятої представниками держав-членів Європейського регіону ВООЗ на П'ятій міністерської конференції з навколишнього середовища й охорони здоров'я (EUR/55934/5.1 Rev.2 від 11 березня 2010 р.), запропоновано Програму по ліквідації захворювань, пов'язаних із впливом азбестовмісного пилу на 2012—2025 рр. та довгострокову перспективу дій у цьому напрямку. Цю Програму зараз адаптовано для України.

За результатами робочої наради експертів Міжнародної Агенції з Дослідження Раку (IACR), присвяченої оцінці канцерогенного потенціалу замінників хризотилового азбесту, що відбулася у зв'язку із запитом Секретаріату Роттердамської конвенції (2005 р.), відзначено, що безпечних волокон серед природних і штучних волокон, які використовуються сьогодні у промисловості, не знайдено. Відносно частини волокнистих матеріалів, запропонованих як замінники хризотилу, було відзначено наявність канцерогенної дії. Відносно більшості волокон (вуглецеві, целюлозні, поліетиленові, полівінілхлоридні, поліпропіленові волокна, нитки графіту та волокна сульфату магнію) було зроблено висновок щодо відсутності достатніх даних не тільки для оцінки ризику, а також про їх небезпеку. Це, в свою чергу, сьогодні не дозволяє передбачати, які наслідки для здоров'я людини може мати виробництво та використання цих волокон.

Медичних працівників і науковців цікавить насамперед біологічна дія азбесту як чинника виробничого і оточуючого середовища, де азбест, звичайно, перебуває у вигляді пилу.

В Україні використовується хризотиловий азбест, що ввозиться з Росії. За останні 30 років жодного випадку раку легенів чи мезотеліоми, які можна було б пов'язати із експозицією хризотиловим азбестом в Україні виявлено не було.

В ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» з 2005 р. по теперішній час ведуться дослідження, присвячені контролю гігієнічних умов праці та їх впливу на стан здоров'я працюючих в азбестоцементному виробництві України і розробці заходів профілактики професійних ризиків здоров'ю.

За результатами епідеміологічних досліджень здоров'я працюючих в азбоцементному виробництві України (ретроспективне дослідження на глибину 17 років, усього 45700 людино/років) встановлено, що віко-статеві стандартизовані показники захворюваності на злоякісні новоутворення органів-мішеней (гортань, легені, яєчник у жінок) у досліджуваної когорти не перевищує популяційного рівня. Серед працюючих не виявлено жодного випадку захворювання на злоякісну мезотеліому, яка є визнаною у всьому світі маркерною патологією для експозиції азбестом, відповідає прийнятному професійному ризику (ICR= 10-4-10-3).

Отримані дані дозволяють вважати можливим реалізацію контролювання рівня концентрації азбестовмісного пилу на азбестоцементних виробництвах України та використовувати ефективні засоби профілактики для зниження ризику захворюваності робітників на азбестоз та інші азбестзумовлені хвороби, в тому числі онкопатологію.

Мова іде в першу чергу про реалізацію принципу контрольованого використання хризотилового азбесту згідно з положеннями Конвенції МОП № 162 та Рекомендацією № 172. Цей принцип не повинен дискредитуватися іншими інтересами.

Медичне забезпечення контрольованого використання хризотилового азбесту передбачає: якісні попередні та періодичні медичні огляди працюючих у азбоцементному виробництві; диспансеризацію груп ризику розвитку азбестозу; професійний відбір на основі виявлення біомаркерів до впливу пилу азбесту; розробку методів ефективної біологічної профілактики (антиоксиданти).

Позицію, щодо заборони використання азбесту підтримують неурядові організації стверджуючи, що підтримка інтересів азбестовидобувної та азбестопереробної промисловостей вбиває суть Роттердамської конвенції, визнаючи прибуток вище за інтереси здоров'я людей. На їх думку, тільки повна заборона виробництва і торгівлі азбестовмісною продукцією, незалежно від типу використаного азбесту, може значно зменшити рівень азбестозалежних захворювань. Крім того, екологічні організації висловлюють свою занепокоєність щодо невирішеності проблеми поводження з азбестовмісними відходами, їх викидами в повітря, що продовжуються і на сьогодні, та які, як вважають ці організації, є основними джерелами надходження азбесту в організм людини. Вони вважають доцільним, щоб держави, які мають великі запаси азбесту та широко його використовують, в своїх оцінках і діях ширше застосовували основні принципи, до яких належить і принцип перестороги, які дозволяють приймати більш обґрунтовані рішення в сфері гігієни і екології, у тому числі і в зв'язку з використанням азбесту.

Всеукраїнська екологічна громадська організація (ВЕГО) «МАМА-86» є широкою мережею екологічних неурядових організацій. Набула статус всеукраїнської організації у січні 2001 р. і нині має осередки у більшості областей України.

Діяльність Всеукраїнської екологічної громадської організації «МАМА-86» спрямована на сприяння демократизації українського суспільства та прозорому здійсненню екологічної політики, що враховує думку громадськості та зацікавлених сторін. «МАМА-86» здійснює тематичні дослідження та широко розповсюджує їхні результати, проводить кампанії громадського діалогу та лобіювання для інтеграції екологічних вимог до політик економічного розвитку, а також реалізує пілотні інженерні рішення для ілюстрування переваг прогресивних змін, що лобіюються.

 

У роботі міжнародної експертної конференції з питань хімічної безпеки та Роттердамської конвенції взяли участь:

Ганна Миколаївна Голубовська-Онісімова,  Голова Всеукраїнської громадської екологічної організації "МАМА-86"

Ольга Михайлівна Цигульова, к. х. н., ВЕГО «МАМА-86»

О.П. Кравчук, Перший заступник Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Перший заступник головного Державного санітарного лікаря України, Міністерство охорони здоров'я України, Уповноважена особа Роттердамської конвенції за промислові хімікати

Андрій Парінов, Координатор проектів SIDA в галузі навколишнього середовища і енергетики, Посольство Швеції в Україні

В.І. Чернюк, заступник директора Інституту медицини праці НАМН України.

В.П. Вітер, к. м. н., в. о. директора ДП «Комітету з питань гігієнічного регламентування» Державної санітарно-епідеміологічної служби України

О.С. Посмітний, Заступник Директора Департаменту екологічної безпеки Міністерства екології та природних ресурсів України

М. Я. Волинець,  Голова Конфедерації вільних профспілок України.

О.М. Сєркін, Голова правління Асоціації «Українське хризотилові об'єднання»

Alexander Mangwiro, Секретаріат Роттердамської конвенції (UNEP)

В.П. Вітер, к. м. н., провідний науковий співробітник, в. о. директора ДП «Комітет з питань гігієнічного регламентування» Державної санітарно-епідеміологічної служби України

Володимир Коротенко, BIOM, Киргизстан

Dr. Rokho Kim, ВООЗ/ Європейське регіональне бюро

Sascha Gabizon, Women in Europe for a Common Future

Представники громадських екологічних організацій, бізнесу та ЗМІ.


Представники ДУ «Інститут медицини праці Національної академії медичних наук України»:

В.І. Чернюк, професор, член.-корр. НАМН України, заступник директора ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

Д.В. Варивончик, д. м. н., старший науковий співробітник, завідувач лабораторії канцерогенної небезпеки, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

А.В. Басанець, д. м. н., професор, головний спеціаліст МОЗ України по спеціальносі «професійна патологія», завідувач відділом профпатології ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

О.В. Демецька, к. м. н., сатший науковий співробітник, завідувач лабораторії гігієни праці в злектрозварювальному виробництві і токсикології зварювальних а^розолів, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

П.М. Вітте, к.м.н., провідний науковий співробітник відділу епідеміології, ДУ «Інститут медицини праці НАМН України»

 

Матеріал підготував до публікації Андрій Єлькін (Web-видавництво «Вісник Мрії»).

Першоджерело – прес-реліз ВЕГО «МАМА-86»
 

Категорія: Новини України | Переглядів: 1507 | Додав: NPO | Теги: МАМА-86, Роттердамська конвенція, хімічна безпека | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 391 2 »
avatar
1
Відео - Урочисте відкриття конференції
http://www.youtube.com/watch?v=8f2wbedi-Oc
ВІДЕО Copyright "Вісник Мрії" © 2012
avatar
2
Вітальне слово голови Всеукраїнської громадської екологічної організації "МАМА-86" Ганни Миколаївни Голубовської-Онісімової на міжнародній експетной конференції з хімічної безпеки та Роттердамської конвенції.
http://www.youtube.com/watch?v=qwGfWW3HmpM
ВІДЕО Copyright "Вісник Мрії" © 2012
avatar
3
Mr. Alexander Mangwiro, Секретаріат Роттердамської конвенції (UNEP).
Як Роттердамська конвенції допоможе Україні вирішити проблеми хімічної безпеки.
http://www.youtube.com/watch?v=PSaqQY7SoE4
ВІДЕО Copyright "Вісник Мрії" © 2012
avatar
4
Всупне слово - Alexander Mangwiro, Секретаріат Роттердамської конвенції (UNEP). http://www.youtube.com/​watch?v=_TgqIWOo_Uc
ВІДЕО Copyright "Вісник Мрії" © 2012
avatar
5
В.І. Чернюк, заступник директора Інституту медицини праці НАМН України. Виступ на міжнародній експертної конференції з хімічної безпеки та Роттердамської конвенції
http://www.youtube.com/​watch?v=WVKBswJx2OM
ВІДЕО Copyright "Вісник Мрії" © 2012
avatar
6
Вітальне слово Dr. Rokho Kim, ВООЗ/ Європейське регіональне бюро. Київ. 29 березня 2012 року.
http://www.youtube.com/watch?v=2nfJA0ObkwA
ВІДЕО Copyright "Вісник Мрії" © 2012
avatar
7
Вітальне слово - Mr. Hans Rhein - Представництва Європейського Союзу в Україні. 29 березня 2012 року. Київ - Україна. Міжнародна експертна конференція з хімічної безпеки та Роттердамської конвенції. Відео "Вісник Мрії" © 2012
http://www.youtube.com/watch?v=QEry3gz7pDI
ВІДЕО Copyright "Вісник Мрії" © 2012
avatar
8
АСБЕСТ: РЕАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Ольга Сперанская, Программа по химической безопасности Центра «Эко-Согласие», Россия
Ольга Цыгулева, ВЭОО «МАМА-86», Украина
Лидия Астанина, Информационно-аналитический центр «Greenwomen», Казахстан
Материал подготовлен в партнерстве с Общественной организацией «Женщины в Европе за Общее Будущее», при финансовой поддержке VRОМ.
Women in Europe for a Common Future, WECF
http://npo.vo.uz/2012/2008_inventory_asbestos_rus.pdf
avatar
9
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ АЗБЕСТУ В УКРАЇНІ
Публікацію підготовлено у співпраці з неурядовою організацією «Жінки у Європі за спільне майбутнє» (WECF) та за фінансової підтримки Міністерства житлового будівництва, спеціального планування та навколишнього середовища Голландії (VROM)
http://npo.vo.uz/2012/Asbestos_Inventory_Ukraine_ukr_full.pdf
avatar
10
ХРИЗОТИЛОВИЙ АЗБЕСТ – МІФИ І РЕАЛЬНІСТЬ
Публікацію підготували: Агентство екологічних новин “Green - women” (Казахстан)
Центр вирішення екологічних проблем «Еко-Cогласіє» (Росія)
Всеукраїнська екологічна громадська організація «МАМА-86» (Україна)
у співробітництві з неурядовою організацією «Жінки у Європі за спільне майбутнє» (WECF) та за фінансової підтримки Міністерства житлового будівництва, спеціального планування та навколишнього середовища Голландії (VROM)
http://npo.vo.uz/2012/WECF_Factsheet_Ukraine.pdf
avatar
11
Вітер В.П. к. м. н., в. о. директора ДП «Комітету з питань гігієнічного регламентування» Державної санітарно-епідеміологічної служби України:
"Ситуація в Україні щодо регулювання хімічних речовин, які підпадають під дію процедури Попередньої обгрунтованої згоди (Додаток ІІІ Роттердамської конвенції)"
http://www.youtube.com/watch?v=mhvAIPIdj5U
ВІДЕО Copyright "Вісник Мрії" © 2012
avatar
12
Запитання до Посмітного О.С., Заступника Директора Департаменту екологічної безпеки Міністерства екології та природних ресурсів України.
http://www.youtube.com/watch?v=sXKC_GgTW9s
ВІДЕОCopyright "Вісник Мрії" © 2012
avatar
13
Виступ. Посмітний О.С., Заступник Директора Департаменту екологічної безпеки Міністерства екології та природних ресурсів України:
"Державний контроль та нагляд за виконанням вимог Роттердамської конвенції в Україні. Виступ на міжнародній експертної конференції з хімічної безпеки та Роттердамської конвенції". 29 березня 2012 року.
http://www.youtube.com/watch?v=UWg_v7Y5sjU&noredirect=1
ВІДЕО Copyright "Вісник Мрії" © 2012
avatar
14
Волинець М. Я. Голова Конфедерації вільних профспілок України. Вітальна промова. 29 березня 2012 року. Київ. Міжнародна конференція з хімічної безпеки та Роттердамської конвенції.
http://www.youtube.com/watch?v=wr8kXpkcSBc
avatar
15
Волинець про копанки. Волинець М. Я. Голова Конфедерації вільних профспілок України на Міжнародній експертної конференції з хімічної безпеки та Роттердамської конвенції. 29 березня 2012 року. Київ.
http://www.youtube.com/watch?v=UBooUXq70jk
avatar
16
Сєркін О.М., Голова правління Асоціації «Українське хризотилові об'єднання» - ФРАГМЕНТ ВИСТУПУ

http://www.youtube.com/watch?v=D93l0PYi5k0
avatar
17
Кравчук О.П., Перший заступник Голови Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Перший заступник головного Державного санітарного лікаря України, Міністерство охорони здоров'я України, Уповноважена особа Роттердамської конвенції за промислові хімікати/
http://www.youtube.com/watch?v=kcifNMVI2KY
avatar
18
Шумило О.М., к. ю .н., ЕкоПраво-Харків, Україна:
"Правове забезпечення охорони здоров'я та довкілля у виробництві та поводженні з азбестом".
http://www.youtube.com/watch?v=VODTLWk2Glo
avatar
19
Володимир Коротенко, BIOM, Киргизстан
Результати інвентаризації азбесту в країнах регіону СЄКЦА
http://www.youtube.com/watch?v=cqFxBPEfoAM
avatar
20
Ольга Цигульова, к. х. н., ВЕГО «МАМА-86», Україна
Результати інвентаризації азбесту в Україні
http://www.youtube.com/watch?v=my5MQ0sHfaM
1-20 21-39
avatar

ФБ

Поиск

Категории раздела

Новини України
Ukrainian news
Новини Запоріжжя
News about Zaporizhzhya
Актуальне інтерв'ю
Interviews
Моніторинг преси
Mass media monitoring

Теги сайта

екологізація конференции хімічні токсиканти Экология загадка Республика Мечта Вестник Мечты экологическое образование конкурс енергоефективність вода МАМА-86 Запорожье созидание Татьяна Столяренко Запоріжжя екологічна освіта хімічна безпека хімічна освіта Хортица ПЗФ Громадська рада сталий розвиток Мінприроди Україна общественный совет громрада екологічна політика Республіка Мрія Запорізька область ГМО Запорожсталь Запоріжсталь Круглий стіл електронні відходи энергоэффективность Департамент МАМА-86-Запоріжжя Живи органічно живи органично

Календарь

«  Березень 2012  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031