13:53
Оголошено Конкурс малих грантів 2011!

Конкурс малих грантів 2011 запрошує до участі громадські (неприбуткові) організації та ініціативні групи з України, які вмотивовані за допомогою практичних та невеликих за обсягом активних дій (проектів) зробити внесок до розвитку громадянського суспільства в Україні та взяти активну участь в демократичних процесах у своєму оточенні як на локальному, так і на державному рівні. 

Проекти, які будуть підтримані в 2011 році, мають бути в рамках наступних тематичних пріоритетів:

урбаністика (екологічна модернізація міської транспортної інфраструктури в Україні, сучасні концепції містобудування, громадський (публічний) простір в українському сучасному місті, мистецтво в урбаністичному ландшафті, участь громадян і громад в житті та розвитку міст в Україні)

права жінок (сексуальні та репродуктивні права, права жінок в контексті релігії/релігій, подолання сексизму)

права дискримінованих груп (права ЛГБТ, мігранток/-ів, етнічних та національних меншин; подолання дискримінації, стигми, обмеження доступу до ресурсів та ін.)

Перевага буде надана проектам, які в рамках вищезгаданих тематичних пріоритетів відповідатимуть таким вимогам:

тема проекту актуальна і суспільно значуща

проект передбачає конкретні результати, його мета чітко сформульована

проект має сталий вплив та розрахований на якомога ширшу цільову аудиторію (пряму та непряму)

проект має інноваційний характер (як за формою, так і за змістом)

проект поширює та спирається на ліво-ліберальні ідеї та цінності (такі як соціальна справедливість, солідарність, гуманізм тощо)

проект передбачає співпрацю ініціатив з різних регіонів України

проект буде реалізований організацією-заявницею/ ініціативною групою навіть в тому разі, якщо не отримає фінансової підтримки з боку Фонду.

 

Типи проектів:

 

Фінансуються суспільно значущі проекти будь-якого формату, спрямовані на широку цільову аудиторію.

 

Обсяг гранту:

 

Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту (гранту) становить еквівалент 2.000 Євро.

 

Термін реалізації проекту:

всі проекти повинні бути реалізовані в термін з 1 червня 2011 року до 30 вересня 2011 року

заключні фінансовий та змістовний звіти, які виконано згідно до вимог Фонду, потрібно надіслати до 15 жовтня 2011 року до офісу Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві.

 

Умови підтримки проектів:

заявки на фінансування приймаються від громадських (неприбуткових) організацій, які є юридичними особами в Україні

заявки на фінансування можуть подавати також незареєстровані ініціативні групи у співпраці з громадськими організаціями. Ініціативними групами вважаються активні громадянки/-ни (не менше 2 осіб), які не є членами даної організації, але які себе вважають групою з певною спільною ідеєю проекту, і які готові за тісної підтримки локальної громадської організації самостійно реалізувати проект

підтримані проекти мають реалізовуватися виключно на території України

участь у конкурсі можуть брати декілька організацій, які працюють у різних тематичних сферах та хочуть разом реалізувати певний проект. При цьому заявку на фінансування подає лише одна з цих організацій

кожна організація може подавати тільки одну заявку в рамках Конкурсу малих грантів 2010

власна частка у фінансуванні проекту та спільне фінансування третіми особами є не обов'язковими, але бажаними

залучення учасниць/-ків проекту має відбуватися на конкурсній основі, конкурс має бути публічним. Рішення щодо відбору учасниць/-ків має приймати журі із залученням зовнішніх експерток/-ів

кошти Фонду не можуть бути використані для придбання технічного обладнання та іншого устаткування, за виключенням обладнання, яке абсолютно необхідне для реалізації проекту. Заплановані придбання мають бути детально обґрунтовані в заявці і погоджені з Фондом

кошти Фонду не можуть бути використані для оплати поточних адміністративних витрат організації (оренда офісу, комунікаційні витрати та ін.)

Фондом не фінансуються гонорари для осіб, які є співробітницями/-ками, або особами, пов’язаними з організацією-заявницею

організації, які сьогодні отримують фінансову підтримку від Фонду ім. Гайнріха Бьолля, не можуть брати участь у конкурсі.

 

Надсилання заявок:

формуляри проектної заявки та кошторису проекту можна знайти за адресою: http://info.boell.org.ua/SG2011/

проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською мовами

поряд з паперовою версією потрібно також обов’язково надіслати повний комплект документів в електронній формі на адресу small.grants@boell.org.ua. Розглядаються виключно ті проектні заявки, які в паперовому та електронному вигляді в повному обсязі надійшли до 01 березня 2011 року до Представництва Фонду в Києві.

 

Термін надсилання заявок:

 

Паперові заявки мають бути надіслані поштою (або особисто передані) до Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві (03150 Київ, вул. Антоновича (Горького), 37/13, кв.10). Заявки повинні надійти до Представництва Фонду в Києві не пізніше 17 години 01 березня 2011 року.

 

Процедура відбору:

відбір здійснює журі з представниць/-ків Фонду та залучених експерток/-ів

рішення журі є кінцевим і не підлягає оскарженню

результати відбору будуть оприлюднені щонайпізніше 03 травня 2011 року

журі обирає 10 проектів, координаторки/-ри яких будуть запрошені для участі у фінансовому тренінгу. Під час тренінгу будуть визначені до 6 організацій, проекти яких отримають підтримку Фондом.

 

Особливості надання грантів:

Умовою надання гранту є участь координаторки/-ра проекту та бухгалтерки/-ра організації в фінансовому тренінгу (середина травня 2011 року в Києві), який організовується та фінансується Фондом ім. Гайнріха Бьолля, а також укладання договору про співпрацю між організацією (або ініціативною групою разом з організацією) та Представництвом Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Києві. Підписання договору відбудеться під час фінансового тренінгу.

Перший транш фінансування проекту (75% асигнованої суми) буде перерахований після підписання договору про співпрацю.

Другий транш фінансування проекту (25% асигнованої суми) буде перерахований після реалізації проекту в повному обсязі та підтвердження наданого організацією/ініціативною групою фінансового та змістовного звіту.

 

Додатки, які обов’язково потрібно надати разом із проектною заявкою:

Бюджет (фінансовий план) проекту (див. формуляр для цього)

Свідоцтво про реєстрацію організації-заявника (копія, завірена печаткою організації)

Перелік проектів, які було реалізовано організацією протягом минулих трьох років

Звіт про фінансову діяльність організації за минулі три роки (в довільній формі – обсяг реалізований проектів, джерела фінансування)

Інформація про кількість жінок та чоловіків в організації та в її керівних органах

 

Контакти:

 

Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля

 

вул. Антоновича (Горького), 37/13, кв.10

 

03150 Київ

 

тел. (044) 390 7078

 

Електронна пошта: small.grants@boell.org.ua

Категорія: Новини України | Переглядів: 763 | Додав: NPO | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
avatar